آزمایشگاه

سلام و خوشامد

با سلام به دانشجویان عزیز

 

این وبلاگ محلی برای بیان برنامه های جلسات متوالی آزمایشگاه است. لطفا قبل از هر جلسه این وبلاگ را مشاهده کنید تا از تغییرات احتمالی در برنامه آزمایشگاه مطلع شوید.

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام بهمن 1391ساعت 8:19  توسط   | 

چرا منحنی نمودار فازی آب و فنل به شکل برآمده است؟

در آزمایشگاه نمودار تغییرات فازی سیستم دوجزئی آب و فنل با تغییر دما بدست آمد. 

 

برای درک بهتر این نمودار در یک دمای ثابت 50 درجه سانتیگراد از سمت چپ به راست حرکت کرده و تغییرات را مرور می کنیم. در نقطه ی a سیستم فقط شامل آب می باشد و هرچه فنل اضافه شود تا وقتی غلظت فنل به نقطه b نرسیده باشد، به دلیل غلظت کم فنل مولکولهای آن به قدر کافی از هم دور هستند و به خاطر سر آب دوست فنل مولکولهای آب آنها را احاطه می کنند. بنابراین تا وقتی غلظت به نقطه ی b نرسیده باشد، فنل در آب حل می شود. اما با بالا رفتن غلظت فنل، دیگر همه ی فنل در آب حل نمی شود. بلکه فقط بخشی از آن حل می شود و بقیه ی فنل حل نشده در آب فاز دوم را تشکیل می دهد. خود این فنل می تواند قدری از آب را در خود حل کند و فاز دوم را با نسبتی مشابه نسبت نقطه ی c تشکیل می دهد. از این به بعد هرچه فنل اضافه شود، بر مقدار فاز c افزوده می شود.

اما اگر دما زیاد شود، نقطه ی حدی b بیشتر می شود. یعنی آب می تواند مقدار بیشتری از فنل را در خود حل کند. از طرف دیگر فنل هم می تواند مقدار آب بیشتری در خود حل کند. در نتیجه نقاط b و c به هم نزدیک می شوند. تا اینکه در نقطه ی بحرانی (که غلظت مربوط به آن نیز غلظت بحرانی خوانده می شود) آب و فنل به طور کامل در هم حل می شوند.

این شکل از نمودار فازی (برآمده) شکلی معمول است. اما مواردی هم هست که نمودار به شکل فرورفته است مانند سیستم آب و تری اتیل آمین.

 

 

 

 این نمودار را می توان به صورت دیگری نیز توضیح داد. در واقع باید به این سوال پاسخ داد که چرا در یک ترکیب درصد خاص دمای لازم برای انحلال کامل دو جزء ماکزیمم است. پاسخ این است که آب و فنل در هر دمایی تمایل دارند تا جایی که ممکن است گونه ی دیگر را در خود حل کنند و برهمکنش متقابل داشته باشند (قانون دوم ترمودینامیک). اما از سوی دیگر برهمکنش با گونه ی مشابه نیز نیرویی ایجاد می کند که باعث می شود گونه ی دیگر در آب یا فنل حل نشود. برایند تأثیر دو نیروی مذکور مشخص می کند که آیا دو فاز در هم به طور کامل حل شوند یا خیر. بدیهی است که برهمکنش هر گونه با نوع خود قویتر است و لذا اگر از هر گونه به مقدار مساوی و زیادی باشد دو گونه تمایل دارند هر یک مستقلا یک فاز تشکیل دهند. 

در ترکیب درصد بحرانی هرچه دما افزایش یابد تا به دمای بحرانی نرسیده باشد انرژی جنبشی حاصل نمی تواند بر برهمکنش هر گونه با نوع خود غالب شود در نتیجه دو فاز وجود دارد: در یک فاز نیروی برهمکنش فنل با فنل حاکم است و در فاز دیگر نیروی برهمکنش آب با آب. اما اگر دما از دمای بحرانی فراتر رود، انرژی جنبشی بر همه ی برهمکنش ها غلبه کرده و دیگر ترجیحی بین برهمکنش با گونه ی خاصی چه مشابه و چه نامشابه وجود ندارد. 

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم دی 1393ساعت 12:8  توسط   | 

جزوه آزمایشگاه

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم مهر 1393ساعت 19:24  توسط   | 

چند نکته

1- حتما در هنگام آزمایش باید روپوش تمیز داشته باشید.

2- غیبت غیر موجه منجر به محاسبه نمره صفر برای آن جلسه می شود.

3- هر وسیله آزمایشگاهی که بشکند یا خراب شود، دانشجو موظف به تهیه و تحویل آن حداکثر تا جلسه بعد می باشد.

4- هرجلسه ممکن است آزمون کلاسی برگزار شود. این آزمون ممکن است عمومی نباشد و فقط یک یا چند گروه را شامل شود. در آن، سوالاتی از آزمایش همان جلسه پاسخ داده می شود. بنابراین هرجلسه با مطالعه ی قبلی حاضر شوید.

5- هرگونه سوال و ابهامی وجود داشته باشد، از طریق ایمیل به آدرس pcliust[at]chmail[dot]ir بفرستید تا در اسرع وقت پاسخ داده شود.

6- گزارش کار: برگه اول گزارش کار شامل نام خانوادگی و شماره دانشجویی اعضای گروه (با تعیین نویسنده گزارش)، ساعت و تاریخ انجام آزمایش، ساعت و تاریخ تحویل گزارش کار و محتوای آن شامل بیان هدف آزمایش و نحوه ی انجام محاسبات و تحلیل ها برای رسیدن به این هدف، شرح مختصری از دستورکار و مشکلات مشاهده شده در آزمایش، بحث روی نتایج بدست آمده و بررسی خطاهای آزمایش می باشد. گزارش کار در کل نباید بیشتر از هفت صفحه باشد. تحویل آن به صورت مکتوب و به آقای مهندس اقتصادی است و قبل از شروع هرجلسه باید گزارش کار جلسه قبل تحویل شده باشد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم مهر 1393ساعت 8:43  توسط   |